WLS 9727

type
Geblokt
Kleur
Wit
Resistenties
Tm: 0
Vroegheid
Zeer vroeg
Planteigenschappen
Middel-sterke
Gewicht
160-180 gram
Opmerkingen

- Witte vruchtkleur
- Vruchten kleuren door naar geel 

top

Sneak Preview - word elke maand verrast

No need to