WLS 9800 | open veld

type
Geblokt
Kleur
Rood
Resistenties
Tm: 0-2 + Xcv: 1, 2, 3
Vroegheid
Medium-laat
Planteigenschappen
Sterke plant met kort gewas
Gewicht
190 gram
Opmerkingen

- Grove vruchtvorm 

 

top