WLS 3437

type
Geblokt
Kleur
Geel
Resistenties
Tm: 0-3 + TSWV:0
Vroegheid
Laat
Planteigenschappen
Middellang, compact
Gewicht
200-220 gram
Opmerkingen

- Langzaam kleurend
- Zeer grote vruchten

top