4412.1305 | NIEUW

type
Punt
Kleur
Rood
Resistenties
Tm: 0-3 + TSWV:0
Vroegheid
Vroeg
Planteigenschappen
Lang, open, generatief
Gewicht
125 gram
top