4552.1805 | NIEUW

type
Snack
Kleur
Oranje
Resistenties
Tm: 0-3 + TSWV:0
Vroegheid
Vroeg
Planteigenschappen
Lang, gezond
Gewicht
40-45 gram
top