2032.0140 | NIEUW

type
Geblokt
Kleur
Geel
Resistenties
Tm: 0-3 + TSWV:0
Vroegheid
Normaal
Planteigenschappen
Lang, robuust, donker, productief, meer open gewas met topgroei
Gewicht
200-220 gram
Opmerkingen

- Gladde vruchten

top