1012.1066 | NIEUW

type
Geblokt
Kleur
Rood
Resistenties
Tm: 0-3 + TSWV:0
Vroegheid
Vroeg
Planteigenschappen
Middellang, goede bladbedekking, continue zetting
Gewicht
200-220 gram
Opmerkingen

- Productief 

top